Beban Belajar dan Sistem Kredit Semester

Beban belajar minimum untuk kelulusan adalah 146 SKS, yang terbagi kedalam matakuliah wajib sebanyak 136 sks dan wajib lulus adl 34 sks. Ditambah 10 sks matakuliah pilhan yang dipilih dari 24 sks yang disediakan.